Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Údaje získane týmto formulárom slúžia pre spracovanie II. kola prijímacieho konania pre EXTERNÚ formu štúdia v školskom roku 2017/18 vo Vami vybranom študijnom odbore na šk. rok 2018/2019.

Termín podania prihlášok: 07.08.2018

VYPLNENIE ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA NENAHRÁDZA PRIHLÁŠKU!

(Slúži pre efektívnejšie a presnejšie spracovanie údajov)

Vyplnenú prihlášku (prihlášku - si môžete zakúpiť alebo vytlačiť z našej stránky) je nutné podpísať (v prípade odboru 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo aj potvrdiť lekárom) a poslať s ďalšími požadovanými dokumentmi na adresu školy.

Údaje o Vašich rodičoch nie je nutné zadávať.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Údaje rodičov prosím nevypĺňajte

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria