Navigácia

Stránky predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra

O predmetoch

Slovenský jazyk a literatúra

Na hodine slovenčiny. Deti majú písať sloh na tému "Som riaditeľom veľkej firmy". Zatiaľ, čo všetky deti píšu, Jožko spokojne sedí za stolom a obzerá sa po triede.
- Jožko, prečo nepíšeš? - pýta sa pani učiteľka.
- No dovoľte?! Čakám na sekretárku! yes 

...tento výstižný vtip poukazuje na skutočnú realitu a fantáziu, ktorou, samozrejme ovplývajú aj naši študenti smiley

 

Čo všetko v sebe slovenský jazyk ukrýva:

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk vníma ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka.  Dobré zvládnutie jazykového učiva považujeme za východisko kvalitnejších výsledkov a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote.

Literárna výchova vo významnej miere participuje na všetkých stránkach rozvoja osobnosti žiaka, a preto sa vyučuje vo všetkých ročníkoch. Prostredníctvom literárnej výchovy žiak si osvojí základné literárnovedné pojmy a na výbere najvýznamnejších slovenských autorov a literárnych diel sa oboznámi s chronologickým modelom vývinu umenia a umeleckej literatúry a jeho súvislosťami s rozvojom umenia a literatúry v zahraničí.

 

Chceli by ste sa viac dozvedieť, napríklad,  o vzniku Veľkej Moravy?

http://www.youtube.com/watch?v=i-Y77lMT7D0

Aby ste nemysleli, že slovenčina je nudná smiley, skúste si pozrieť sfilmované, epické, Hviezdoslavovo dielo Gábor Vlkolinský

http://www.youtube.com/watch?v=PrZDh4B-b38

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria