Navigácia

Plavecký výcvik_7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

O predmetoch

Telesná a športová výchova

Kontrola všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Všeobecnú pohybovú výkonnosť budeme  kontrolovať a hodnotiť v každom ročníku, na začiatku roka ako vstupnú kontrolu a na konci roka ako výstupný test.

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti slúži aj na posúdenie jej aktuálneho stavu v priebehu štúdia na strednej škole.

Disciplíny kontroly a hodnotenia všeobecnej pohybovej výkonnosti:

 1. Skok do diaľky z miesta
 2. Vrh s medicinbalom
 3. Člnkový beh- 4x20 m.


 

ŠKOLSKÉ REKORDY

skok do diaľky z miesta

  chlapci dievčatá
1. Viliam Horváth- 230 cm.  /I.A/ Jana Brídziková- 175 cm.  /III.A/
2. Roman Džudžo- 215 cm.  /IV.A/ Bianka Džudžová- 154 cm. /I.A/
3. Miroslav Gábor- 210 cm.  /IV.A/ Adriana Bikárová- 150 cm. /IV.A/ 

vrh medicinbalom


 
chlapci dievčatá
1. Roman Džudžo- 12,94 m.  /IV.A/ Gabriela Džudžová- 7,54 m. /III.A/
2. Roland Džudžo- 10,80 m.  /III.A/ Adriana Bikárová- 7,10 m.   /IV.A/
3. Viliam Horváth- 10,15 m.    /I.A/ Viktória Hovanová- 6,50 m.  /II.A/

 

člnkový beh 4x20 m. 

  chlapci dievčatá
1. Viliam Horváth- 17,18 s. /I.A/ Jana Brídziková- 21,23 s.  /III.A/
2. Roman Džudžo- 18,60 s. /IV.A/ Lívia Bačová- 21,29 s. /II.A/
3. Miroslav Gábor- 18,80 s. /IV.A/ Sabina Žigová - 21,79 s. /I.A/

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria