Navigácia

Úspechy iBOBOR PANGEA Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) Hviezdoslavov Kubín OLYMPIÁDA O EURÓPSKEJ ÚNII Literárne aktivity INÉ Amari romani čhib

Súťaže a úspechy

Hviezdoslavov Kubín

  

                                         HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  

 

                Dňa 18.04.2018 nás na 64. ročníku regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy v kategóriách IV. – V., detských recitačných kolektívov a divadiel poézie reprezentovali žiačky našej školy, L. Vincová (III.A) a N. Horváthová (II.A). 

            Obe súťažiace boli ocenené diplomom (bronzové pásmo). Ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa spolu s nimi. smileyyes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Dňa 28.03.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo HK. Súťažili výhercovia triednyc h kôl:  IV.A - P. Dzurik,  III.A - L. Vincová,  II. A - N. Horváthová a z  I.A - N. Horváthová. Je nám trošku ľúto, že sa do recitačnej súťaže nezapojilo viac žiakov. Za prípravu žiakov a organizáciu ďakujeme Mgr. D. Miňovej.

Vyhodnotenie:

1. miesto: L. Vincová (próza)

2. miesto: N. Horváthová (poézia)

3. miesto: N. Horváthová (poézia) 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
    Požiarnická 1
    040 01 Košice
  • +421 557994577
    +421 557994578 (ekonom. odd.)

    +421 917 506690

Fotogaléria