Navigácia

Oznamy_externé štúdium

Pomaturitné kvalifikačné štúdium 7649 N

Oznamy:

I. F - 19.04.2018 - Didaktický test (vymedzenie základných pojmov, činitele a zákonitosti vývinu, vývin dieťaťa do tretieho roka, predškolský vek)

 

 

12.04.2018 - II.F PSY -  Písomná previerka (viď informačný list predmetu)

I.F: 18.01.2018 - písomka/ didaktický test z predmetov: API, TVM a SPP (pschopédia)

I.F - 11.01.2018 - Didaktický test (Úvod do štúdia psychológie, Psychický život človeka, Osobnosť)

II.F. - 16.11.2017 - Didaktický test - Pedagogická psychológia (Metódy pedagogickej psychológie, pedagogicko-psychologická charakteristika dieťaťa a skupiny)

9.11.2017   SPP I.F:     Úvod, vývin, diagnostika......po psychopédiu (didaktický test)

9.11.2017    SPP II.F:   Logopédia, somatopédia (didaktický test) - ospravedlňujem sa za zmätok:)

I.F: 12.10.2017 - didaktický test z tematických celkov: bunka, tkanivá, oporná a pohybová sústava

II.F: 12.10.2017 - didaktický test z tematického celku: genetika, mutácie...

 

Zápis a začiatok vyučovania, 7.9.2017 (štvrtok) o 13:00.

Žiak bude zapísaný do ďalšieho ročníka a bude mu vydané potvrdenie o štúdiu, len pokiaľ má vyrovnané záväzky voči škole za šk. rok 2016/2017 a uhradí zápisné a školné na školský rok 2017/2018 (len v prípade hmotnej núdze, životného minima, možnosť splátok).

 

 

 

Je určené pre absolventov študijných obdborov stredných škôl ukončených Maturitnou skúškou.

 


Pre viac informácii naštívte našu web stránku pre externých študentov:


POKYNY

Novinky

Kontakt

 • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
  Požiarnická 1
  040 01 Košice
 • +421 557994577
  +421 557994578 (fax)
  +421 557994579 (ekonom. odd.)
  +421 917 506610

Fotogaléria