Navigácia

Projekt START THE CHANGE

O projekte

 

Koordinátor projektu - Mgr. Andrea Šimková

„Vzdelanie nám dáva hlboké pochopenie,

že sme ako občania globálnej komunity prepojení,

 rovnako aj naše výzvy sú previazané.“

Ban Ki Moon, generálny tajomník OSN

 

     Aj naša škola sa zapojila spolu so školami z ostatných 12 štátov Európy do medzinárodného projektu Start the change, ktorý má za cieľ zlepšiť regionálnu ponuku vzdelávania spojenú s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja na základe dokumentu Agenda udržateľného rozvoja 2030.

    Tento cieľ je realizovateľný prostredníctvom inovatívneho modelu globálneho aktívneho občianstva mladých ľudí. Veľký dôraz sa kladie na vzťah medzi migráciou a globálnou nerovnosťou.

    Projekt chce podporiť vzdelávací model zameraný na vykonávanie krokov, ktoré počnúc školou, zavádzajú nový spôsob myslenia, ktorý bude znamenať konkrétnu skúsenosť žiakov s aktivizmom mimo formálneho vzdelávania. Škola je teda základom a priestorom, kde mladí ľudia budú budovať svoje vedomosti a kultivovať svoj aktivizmus.

   (spracované podľa: Naše spoločné výzvy na začatie zmeny – Mario Mancini, Prezident Progettomondo.mlal)

 

Link na oficiálnu stránku projektu

https://stcslovakia.wixsite.com/startthechange/about

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
    Požiarnická 1
    040 01 Košice
  • +421 557994577
    +421 557994578 (ekonom. odd.)

    +421 917 506690

Fotogaléria