Navigácia

Projekt NF Spoločne za zmenu

O projekte

„Vzdelanie Rómov, o Rómoch a pre Rómov“ – „Education of Roma, on Roma and for Roma“

  

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Požiarnická 1, Košice získala projektový grant v rámci programu „Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,

Programová oblasť SK 04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie“, na projekt s názvom „Spoločne za zmenu“.     

Projektová zmluva podpísaná : 25.09.2014  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1536845&l=sk

Číslo projektu: SI01018

Realizácia projektu:  30/10/2014 – 30/04/2016

Cieľ projektu: Miestne a regionálne orgány, ako aj súkromné a občianske spoločnosti vyvíjajúce iniciatívy na posilnenie antidiskriminačných opatrení pre skupiny ohrozené sociálnym a ekonomickým vylúčením.    

Celkové oprávnené výdavky Projektu: 36 400 eur.

Miera projektového grantu nepresahuje 100%. Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85% /15%.

Slogan: „Vzdelanie Rómov, o Rómoch a pre Rómov“ – „Education of Roma, on Roma and for Roma“

 

Bližšie informácie o projektu sú dostupné u štatutára prijímateľa: 

Mgr. Irena Adamová

Telefón: +421 917 506 610 

e-mail: irenaadam@centrum.sk

 

 Bližšie informácie o grantovom programe sú dostupné na web stránke: www.eeagrants.sk  a  www.eeagrants.org

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
    Požiarnická 1
    040 01 Košice
  • +421 557994577
    +421 557994578 (ekonom. odd.)

    +421 917 506690

Fotogaléria