Navigácia

O škole

Profil školy

 

SPARK ako Súkromná sociálnoprávna akadémia pre rómske komunity,
 
začala svoju činnosť 1. septembra 2005. Za jej zrodom stojí Mgr. Irena Adamová, ktorej hlavným cieľom bolo a naďalej ostáva, zmeniť rigidné myslenie a predsudky väčšej časti spoločnosti o rómskej národnostnej menšine. Veď jednou z hlavných priorít v rámci tejto problematiky je vzdelávanie a vznik stredných škôl. Už z pôvodného názvu školy vyplýva, že je zameraná na študentov, ktorí by mali v budúcnosti pracovať a pôsobiť v rómskych komunitách (a nielen v nich). Škola dáva šancu na vzdelanie všetkým, bez zbytočných predsudkov a odmieta akúkoľvek formu segregácie. SPA ako Súkromná sociálnoprávna akadémia (zmena v názve s účinnosťou od 1. septembra 2007), si svoju podstatu naďalej zachováva a vypustenie troch slov z pôvodného názvu školy bolo len dôsledkom nepochopenia jej hlavného zámeru spoločnosťou, ktorá na isté zmeny ešte nedozrela.

           

Schopnosť a túžba tvoriť nové veci, presiahnuť poznané, fascinovalo ľudí už od začiatku ich existencie. Pod pojmom tvorivosť si väčšina ľudí predstaví niečo, čo súvisí s umením. Talent a nadanie, nie sú cudzie ani našim študentom, ale ak máme hodnotiť ich tvorivosť, chceme upriamiť pozornosť na tvorivosť ako proces, schopnosť rozpoznávať problémy, hľadať neobvyklé riešenia, meniť významy. Takéto schopnosti je však potrebné neustále rozvíjať. V našom prípade najmä prostredníctvom priameho styku s problémom a poznaním daného prostredia. Študenti našej školy túto možnosť a príležitosť majú. Od prvého ročníka sa v rámci exkurzií a praxe oboznamujú s inštitúciami poskytujúcich sociálnu starostlivosť, s prostredím orgánov činných v trestnom konaní a terénnou sociálnou prácou.           To a ešte viac musia naši študenti zvládnuť, ak sa majú vrátiť do prostredia, z ktorého prišli a aby v budúcnosti dokázali urobiť zmeny v myslení, konaní a  kvalite doterajšieho života.

  
 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
    Požiarnická 1
    040 01 Košice
  • +421 557994577
    +421 557994578 (ekonom. odd.)

    +421 917 506690

Fotogaléria