Navigácia

ŠkVP 7661M diaľková Komplexný vzdelávací program akadémie (od 2013)

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 14161816 64
cudzí jazyk 14161816 64
rómsky jazyk a literatúra 12121010 44
Človek a príroda
biológia 2420 44
geografia 20 20
Človek a spoločnosť
dejepis 66 12
občianska náuka 866 20
Matematika a práca s informáciami
matematika 18222016 76
informatika 20 20
Odborné vzdelávanie
pedagogika 1014 24
psychológia 1012128 42
špeciálna pedagogika 81210 30
sociálna pedagogika 10 10
sociálno-právna ochrana 1412 26
sociológia 101610 36
manažment a marketing sociálnej práce 8 8
sociálno-psychologický výcvik 1214 26
metódy sociálnej práce 1010 20
biológia a starostlivosť o zdravie 1210 22
metodika edukačných činností 121418 44
právna náuka 10 10
administratíva a korešpondencia 1414 28
aplikovaná informatika 141614 44
prax 108 18
rómske reálie 466 16


© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
    Požiarnická 1
    040 01 Košice
  • +421 557994577
    +421 557994578 (ekonom. odd.)

    +421 917 506690

Fotogaléria