Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Archív - reg. stredisko ARCHSPARK 0
  Aula P1 P1 100
  Aula P2 P2 100 Rozvrh
  Hlavná chodba poschodie CHOD II. 0
  Hlavná chodba prízemie CHOD I. 0
  Knižnica- sklad učebníc KNIZ 0
  Miestnosť upratovačiek SK3 0 Mária Fabianová
  Nádvorie DVOR 0
Foto Odborná učebňa s interaktívnou tabuľou OUSIT 28 Rozvrh
IV.A
  Parkovisko PARK 1
  PC učebňa PC učebňa 18 Rozvrh
  Počítačová 2 PC 19
  POVALA POVALA 0
  Riaditeľna RIAD 3 Mgr. Ľuboš Blaško
Ing. Alexej Molčanyi
  Riaditeľňa SHDKKE RIAD SHDKE 3 PaedDr. Nadežda Oláhová
  Serverovňa SERVER 0
  Sprcha TEV SPTEV 0
  Strojovňa KOTOLŇA K1 0
  Šatňa pod schodami Š 0
  Telocvičňa s náraďovňou TEL 100 Rozvrh
  Uč. 6- SHDKKE UC 6 3
  Učebňa U2 16 I.B
  Učebňa 1 USIT1 32 I.A
  Učebňa 1 uč. 1 16
  Učebňa 2 USIT2 28 Rozvrh
  Učebňa č.4 UC4 7 Rozvrh
III.A
  učebňa MŠ 122 34
  Učebňa ROL, RUJ, NEJ U3 2 II.A
  VESTIBUL SCH1 0
  Vrátnica VRATNIK 0
  WC muži WC M 10
  WC ženy WC Ž 5
  Zastupcovňa SHADKE ZAS 2 Mgr. Irena Adamová
Mgr. Zuzana Šinská
  Zborovňa SHADKKE ZB SHADKKE 13 Mgr. Slavomír Klempár
JUDr.Martin Lechman
Mgr. Soňa Mihaliková
  Zborovňa SPARK ZB SPARK 10 Mgr. Eva Gašparová
RNDr. Zuzana Gergeľová
Mgr. Lenka Goroľová
Mgr. Zuzana Hovancová
Mgr. Katarína Kullová
Mgr. Stanislava Lavrinc
Mgr.Art. Zuzana Mega
PaedDr. Bibiana Múdra, PhD.
Mgr. Zuzana Očkaiová
Mgr. Aneta Pregi
Mgr. Aneta Pregi
Mgr. Andrea Šimková

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
    Požiarnická 1
    040 01 Košice
  • +421 557994577
    +421 557994578 (ekonom. odd.)

    +421 917 506690

Fotogaléria